Banner

Programme

Final programme of conference

program1

Accompanying program to download here

PROGRAMME AND ORGANISING COMMITTEE

Organiser:

Proadis, o.s
 

Contact us

Proadis o.s.
Pobřežní 655/54
186 00 Praha 8

PhDr. Eva Maierová
maierovaeva@seznam.cz

Web: www.drug-horizon-prague.cz

Konferenci organizuje Proadis, o.s., ve spolupráci s partnery A.N.O Asociace nestátních organizací poskytujících adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním a s Univerzitou Palackého v Olomouci.

Finančně konferenci podpořili hl. m. Praha.

Organizačně konferenci zabezpečuje společnost Contexo – www.contexo.cz.