Banner

Program

FInální program konference

program1

Doprovodný program konference ke stažení zde

ZÁŠTITY KONFERENCE

Ke stažení: záštita doc. Ing.Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc.

Ke stažení: záštita RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.

PROGRAMOVÝ A ORGANIZAČNÍ VÝBOR

Organizátor

Proadis, o.s

Rychlý kontakt

Proadis o.s.
Pobřežní 655/54
186 00 Praha 8
IČ:22726641

Kontaktní osoba:
PhDr. Eva Maierová
maierovaeva@seznam.cz

Web: www.drug-horizon-prague.cz

Konferenci organizuje Proadis, o.s., ve spolupráci s partnery A.N.O Asociace nestátních organizací poskytujících adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním a s Univerzitou Palackého v Olomouci.

Finančně konferenci podpořili hl. m. Praha.

Organizačně konferenci zabezpečuje společnost Contexo – www.contexo.cz.