Banner

Presentation

Czech presentations

Protidrogová politika HMP

Probační a mediační služba ČR

Dislokovaní ve věznicích

PŘECHODOVÉ BYTY PASÁŽ A HOUSING FIRST

PRODEJNÍ AUTOMAT HARM REDUCTION MATERIÁLU VOL. II.

Foreign presentations

Psychosoziale Betreuung von substituierten Menschen in Berlin

Erfolgsfaktor Kooperation Sucht- und Drogenkoordination Wien & Polizei

Obdachlosigkeit bei KonsumentInnen illegaler Drogen

Drogen- und Suchtpolitik im Land Berlin

Landeskriminalamt Abteilung Organisierte Kriminalität

Suchtgiftanzeigenentwicklung in Wien

Contact us

Proadis o.s.
Pobřežní 655/54
186 00 Praha 8

PhDr. Eva Maierová
maierovaeva@seznam.cz

Web: www.drug-horizon-prague.cz

Konferenci organizuje Proadis, o.s., ve spolupráci s partnery A.N.O Asociace nestátních organizací poskytujících adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním a s Univerzitou Palackého v Olomouci.

Finančně konferenci podpořili hl. m. Praha.

Organizačně konferenci zabezpečuje společnost Contexo – www.contexo.cz.