Banner

Finální program konference

Vážené kolegyně, kolegové,

vítáme Vás na webových stránkách mezinárodní konference (Nové) horizonty protidrogové politiky ve středoevropských metropolích, která se konala 25. 9. – 27. 9. 2014 v hlavním městě v Praze.

Cílem konference bylo definování a představení efektivních a realistických protidrogových politik ve velkých metropolích Evropy. Hlavní témata konference:

1. Problematika snižování zdravotních a sociálních rizik v oblasti protidrogové politiky

2. Problematika ochrany veřejného zdraví a veřejného pořádku

3. Problematika bezdomovectví u osob se závislostmi

4. Spolupráce poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb s policejními složkami při realizaci protidrogových politik

Konference byla určena zejména pro:

  • zástupce měst pro zdravotní a sociální problematiku
  • policejní složky
  • protidrogové koordinátoři
  • poskytovatele služeb (adiktologické a sociální služby)

Program konference byl zaměřen na sdělování zkušeností ze zahraničních partnerských měst – Berlín, Frankfurt a Vídeň a ukázky dobrých praxí z uvedených lokalit.

Sdílení zkušeností s budováním aplikačních místností (kontext, historie, vývoj, legislativní úprava).

Sdílení zkušeností s látkovou substitucí a vývoj v léčbě (zejména opiáty).

Problematika bezdomovectví u osob se závislostmi .

Programy Harm Reduction a jejich místo v síti adiktologických služeb.

Implementace protidrogových politik v oblasti Harm Reduction a koordinace služeb HR v rámci protidrogové politiky.

Dále pak byl věnován prostor diskusi zaměřené na současnou praxi koordinaci protidrogové politiky v ČR:

Jak vytváříme a koordinujeme protidrogovou politiku v našem městě a kraji?

Milníky, úspěchy a neúspěchy a kam se nám podařilo v rámci koordinace služeb dospět?

Co nám přináší pilíře protidrogové politiky?

Čím se můžeme pochlubit, co bychom doporučili a co nikoli?

Koncepce protidrogové politiky krajů.

Rychlý kontakt

Proadis o.s.
Pobřežní 655/54
186 00 Praha 8
IČ:22726641

Kontaktní osoba:
PhDr. Eva Maierová
maierovaeva@seznam.cz

Web: www.drug-horizon-prague.cz

Konferenci organizuje Proadis, o.s., ve spolupráci s partnery A.N.O Asociace nestátních organizací poskytujících adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním a s Univerzitou Palackého v Olomouci.

Finančně konferenci podpořili hl. m. Praha.

Organizačně konferenci zabezpečuje společnost Contexo – www.contexo.cz.